Psykologipalvelu Manu Vesterinen

Y-tunnus: 3383679-5

Valviran rekisteröintinumero: 00901412601 (https://julkiterhikki.valvira.fi/)

Sähköposti: asiakas@manuvesterinen.fi

Puhelinnumero: 050 3776832

Vastaanotot Jyväskylässä

Kauppakatu 19 D 31 (ti-ke)

ja

Cygnaeuksenkatu 5 B 54 (to-pe)


Asiakkaan oikeudet ja erimielisyyksien ratkaisu

Psykologipalvelu Manu Vesterinen on Suomen kuntoutusyrittäjät ry:n jäsen ja yksityishenkilö Manu Vesterinen Suomen Psykologiliiton, Keski-Suomen Psykoterapeuttiyhdistyksen, Suomen EMDR-yhdistyksen,  sekä Tieteellinen hypnoosi ry:n jäsen.

Potilasasiamiehenä toimii asianajaja Ismo Saarinen (https://kuntoutusyrittajat.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/). 

Mikäli psykologin epäillään toimineen epäeettisesti, hänen toiminnastaan voidaan tehdä selvityspyyntö Suomen Psykologiliiton ammattieettiselle lautakunnalle. Sen voi tehdä psykologipalvelujen käyttäjä itse tai joku muu asianosainen. (https://www.psyli.fi/psykologin-tyo-ja-koulutus/ammattieettinen-lautakunta/selvityspyynto/).

Mahdolliset erimielisyystilanteet voidaan saattaa myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin. Ennen asian viemistä kuluttajalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kilpailu- ja kuluttujaviraston kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/). Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan.


Yhteydenotto


Varataksesi ajan arviointikäynnille, ole hyvä ja soita minulle torstaina klo 13.00 - 13.30 välisenä aikana tai käytä alla olevaa yhteydenottolomaketta.

Tällä hetkellä kaikki KELA:n kuntoutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä. Lyhytkestoiseen kriisiterapiaan (EMDR) on mahdollista päästä yleensä n. 2-4 viikon kuluessa yhteydenotosta.