Kuva: Mitja Piipponen
Kuva: Mitja Piipponen

  • Psykologi, PsM, Psykologian maisteri
  • Traumapsykoterapeutti
  • EMDR-terapeutti
  • Kivun psykologian 2-vuotinen asiantuntijakoulutus
  • Sensomotorisen psykoterapian I-taso
  • Päihdekoulutus peruspalvelujen työntekijöille
  • Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (opettajan pätevyys)
  • Valvira- ja Kela-pätevyydet, Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja. Valviran rekisteröintinumero: 00901412601 (https://julkiterhikki.valvira.fi/). 



Vertaisarvioidut julkaisut

2007

G. Price, I. Holloway, P. Räsänen, M. Vesterinen, D. Ansari. Impaired parietal magnitude processing in developmental dyscalculia. Current Biology, Volume 17, Issue 24, Pages R1042-R1043

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982207020726


2005

Lyytinen, H., Guttorm, T., Huttunen, T., Hämäläinen, J., Leppänen, P.H.T., Vesterinen, M. Psychophysiology of developmental dyslexia: a review of findings including studies of children at risk for dyslexia.Journal of Neurolinguistics. 2005; 18:167-195.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0911604404000351


Muut julkaisut

2022

Timo Teräsahjo ja Manu Vesterinen: Mitä on toipuminen? Tunne & Mieli -lehti, 5/2022. 

https://www.tunnejamieli.fi/2022/11/16/omaan-historiaansa-voi-opetella-suhtautumaan-uudella-tavalla/


2006

Paavo H. T. Leppänen, Mikko Aro, Jarmo Hämäläinen, Manu Vesterinen: Dysleksia – kehityksellinen lukemisen vaikeus. Kappale kirjassa Mieli ja aivot (toim. Heikki Hämäläinen, Matti Laine, Olli Aaltonen ja Antti Revonsuo) Gummerus Kirjapaino Oy, 2006

https://utushop.utu.fi/p/2232-mieli-ja-aivot-pdf/





MANU VESTERINEN

PSYKOLOGI, TRAUMAPSYKOTERAPEUTTI

Olen työskennellyt psykologina vähän yli kaksikymmentä vuotta. Työurani olen tehnyt pääasiassa erilaisilla psykiatrian osastoilla ja poliklinikoilla. Muutaman vuoden olin mukana myös kansainvälisessä aivotutkimusprojektissa, jossa selvitettiin kehityksellisten oppimisvaikeuksien hermostollista perustaa. 

Päätoimisena traumapsykoterapeuttina olen toiminut vuodesta 2020 alkaen.

Nautin kaikenlaisen uuden oppimisesta ja uusiin maailmoihin perehtymisestä. Tällä hetkellä olen aloittelemassa opiskelemaan hypnoosin käyttöä psyykkisten traumojen hoidossa (Tieteellinen hypnoosi ry). Kaiken työskentelyni pohjalla on kuitenkin vankka psykologin ja psykoterapeutin peruskoulutus ja kahden vuosikymmenen mittainen työkokemus mielenterveystyöstä. 

Vapaa-aikani vietän luonnossa liikkuen ja valokuvaten, kirjoihin uppoutuen ja tätä elämän aina uudelleen yllättävää moninaisuutta ihmetellen. Haaveena olisi vielä jonakin päivänä saada rakennetuksi vanhasta pakettiautosta kelvollinen retkiauto ja ajaa Jäämeren rantaan lunneja morjestamaan. Kuitenkin vielä ennen sitä, ensi kesänä, pyöräilen syöpään sairastuneiden lasten ja heidän perheidensä tueksi Team Rynkebyyn Järvi-Suomen porukassa täältä Jyväskylästä Pariisiin.