Mitä on traumatisoituminen?Traumaattisella tapahtumalla tarkoitetaan selvästi tavanomaisesta elämäntapahtumasta poikkeavaa, omat voimavarat ylittävää tapahtumaa. Psyykkisen trauman kuormittavuuteen vaikuttavat mm. tapahtuman järkyttävyys, sen yllätyksellisyys ja kesto sekä tapahtuman seurausten ennustamattomuus. Erityisen kuormittavia ovat traumat, joihin liittyy toisen ihmisen tekemä tarkoituksellinen vahingoittava teko, varsinkin sen loukatessa uhrinsa henkilökohtaista koskemattomuutta ja ihmisarvoa (esim. raiskaus, pahoinpitely tai kidutus).


© 2023 Manu Vesterinen